Mr Arrogant chapter 6

 

 

قسمــ ـــت ششــــ ـــم

Continue reading

Mr Arrogant chapter 5

ایــن شما و این قسمــت پنجـــم

ذخیره های پنج قسمتیم ته کشید laugh

از این به بعد طبق روزایی که گفته شد پیش میریم ایشالا ^^

Continue reading

Mr Arrogant – chapter 3-4

قسمــ ـــت های سوم و چهارم

میدونم تعداد کمی هستن میخونن و حتی نظر میدن

بااینحال مرسیی از کسایی که میان ادامه مطلب انتظار همین حد استقبالشم نداشتم ^-^ Continue reading

Mr Arrogant – chapter 2

قسمــ ـــت دوم

Continue reading